Apostolat Złota Róża

Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie i jest odpowiedzią na orędzie Królowej Pokoju z dnia 2 stycznia 2007 r., kiedy Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za Kapłanów. Dar Ten jest Wielkim Błogosławieństwem danym nam z Nieba na te czasy, abyśmy jeszcze gorliwiej przygotowywali się na spotkanie z Bogiem w dniu naszej śmierci do czego niezbędni są nam Kapłani. Błogosławieństwo To przyjmujemy z Wielką Miłością dla Kapłanów, członków apostolatu i ich rodzin. Rola formacyjna apostolatu to zgłębianie tajemnicy Matki Bożej, Eucharystii, Kapłaństwa, Cnoty Miłości oraz Sakramentu Spowiedzi. Idea Apostolatu Złota Róża rozszerza się w swojej głębi obejmując chore i konające w grzechu dusze idące drogą potępienia wiecznego. Modlimy się, aby Pan Jezus dał Światło i Moc słowom kapłańskim, aby zatwardziałe serca grzeszników kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie.

Pierwsza wspólnota Apostolatu Złota Róża – Modlitwy i Postu za Kapłanów powstała 1 marca 2007 r. przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Myślą przewodnią tworzącego się Dzieła były słowa „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5). Założycielką pierwszej wspólnoty Złotych Róż jest Teresa Kruszewska.  

W duchu miłości i odpowiedzialności do Kościoła z inicjatywy osób świeckich 1 czerwca 2023 r. na terenie Diecezji Gliwickiej w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach Apostolat Złota Róża został pobłogosławiony przez proboszcza o. Łukasza Dębińskiego SJ oraz opiekuna apostolatu o. Mieczysława Kożucha SJ. 

Apostolat tworzą dwie grupy, każda liczy po 21 osób. Są to osoby w różnym wieku, w tym małżeństwa. Każda osoba modli się, co 21 dni ofiarując dowolną formę postu. Modlimy się jedną wybraną tajemnicą Różańca Świętego („Ustanowienie Eucharystii”), Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz krótkimi modlitwami św. Faustyny za kapłanów i modlitwą św. Jana Pawła II do Maryi za powołanych do kapłaństwa, czyniąc wszystko z miłości do Jezusa i Maryi. Comiesięczne spotkania Apostolatu rozpoczynają się Mszą Świętą w dolnym kościele.

Osoby, które chciałyby włączyć się w ten Apostolat proszone są o kontakt z opiekunem: o. Mieczysław Kożuch SJ tel.: 32/338-54-56.