Duszpasterstwo Przedsiębiorców TALENT

Cel Spotkań?

  • rozwój życia duchowego przedsiębiorców (Msza Święta, wspólna modlitwa, medytacja Słowa Bożego)
  • poznawanie zasad etyki biznesu w oparciu o katolicką naukę społeczną
  • budowanie wspólnoty osób zaangażowanych w działalność gospodarczą

 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, mają charakter otwarty. Składają się z trzech części:

  • wspólna celebracja Eucharystii
  • prelekcja tematyczna
  • czas dyskusji, dzielenia się, wzajemnego poznawania

 

Organizatorem spotkań jest:

  • Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT z siedzibą w Krakowie, prowadzone przez Księży Sercanów od 1999 r.
  • proboszczowie, lokalni duszpasterze oraz zaangażowani ewangelizacyjnie przedsiębiorcy

 

Kontakt: Grzegorz Sikora tel. 505 966 529