Grupa Lektorów

Grupa Lektorów liczy 21 osób, kobiet i mężczyzn, w różnym wieku. Jej członkowie czytają Słowo Boże podczas wszystkich Mszy św. Są bardzo obowiązkowi i pilnują swojego grafiku czytań. Zgromadzenie liturgiczne jest pełniejsze, bowiem realizowane są posługi, do których w pierwszej kolejności powołane są osoby świeckie. Umiłowanie Słowa Bożego, obcowanie z nim na co dzień, jest znakiem żywej wiary chrześcijan i przywiązania do Chrystusa.

Grafik czytań przygotowywany jest co 2-3 miesiące i dostosowany ściśle do kalendarza liturgicznego. Wtedy organizowane jest spotkanie dla całej Grupy Lektorów podczas którego można wymienić swoje spostrzeżenia, nie tylko dotyczące posługi lektorskiej, ale wielu innych spraw. Niektóre spotkania ubogacone są konferencją o Kościele.

Do Grupy Lektorów zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pełnić tę posługę, mają warunki głosowe oraz nie mają przeszkód do przyjmowania sakramentów.

Kandydaci mogą zgłaszać się do opiekuna o. Stanisława Jopka SJ tel. 797 907 837