Marianki

W wielu parafiach istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu Maryi. Również w naszej parafii mamy grupkę dziewczynek należących do tak zwanej grupy „Dzieci Maryi”. Marianki w sposób szczególny starają się naśladować Najświętszą Maryję Pannę. Pragną one poznać Jej życie oraz naśladować Ją przez wzajemną miłość, służbę i otwartość.

Dziewczynki noszą na szyi medalik z wizerunkiem swojej patronki, Najświętszej Maryi Panny, która w 1830 r. objawiła się Katarzynie Labouré, ofiarowując jej Cudowny Medalik, który przedstawia postać Maryi stojącą na kuli ziemskiej. Medalik jest zawieszony na wstążce, której kolor zależy od tego, ile czasu dana dziewczyna jest we wspólnocie. Zaczynając od pierwszego stopnia, tasiemka jest koloru różowego, potem zielonego, a w końcu niebieskiego. Marianka może dostać również wstążkę koloru białego, następuje to w dniu jej ślubu.

8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, każda z dziewcząt odnawia swoje przyrzeczenie. W tym dniu zostają także przyjęte nowe kandydatki do grona Dzieci Maryi.

Spotykamy się w soboty o godz. 10:00 w sali na II piętrze domu parafialnego, wejście D. Uczestniczymy w Mszach św. i nabożeństwach, gdzie spełniamy różne funkcje niosąc dary, uczestnicząc w procesjach, pomagając przy uroczystościach Pierwszej Komunii Świętej. Spędzamy też czas na wspólnych ogniskach, wycieczkach, wyjazdach rowerowych.

Opiekun: p. Małgorzata Czyżak 510 203 853