Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy skupia świeckich i duchownych. Jego głównym celem jest osobiste uświęcenie członków, a także misja ewangelizacji. Narodziło się w kolegium Towarzystwa Jezusowego we Francji i rozprzestrzeniło na cały świat. Skupia się zwłaszcza na trosce o rodzinę i wspólnoty parafialne; opiera się na duchowości związanej z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Polsce działa od 1871 r., a w naszej parafii istnieje od 23 lat. Hasłami Apostolstwa Modlitwy są: Kochać i służyć oraz Modlitwa i służba.

Co roku Ojciec Święty wyznacza intencje Apostolstwa Modlitwy na każdy miesiąc: ogólną – dotyczącą problemów całego Kościoła i misyjną – związaną z ewangelizacją.

Apostolstwo Modlitwy jest ruchem mającym swój statut, który określa praktyki zalecane członkom. Należą do nich m.in..: modlitwa codziennego ofiarowania z intencją Ojca św., wieczorny rachunek sumienia, praktykowanie pierwszych piątków i raz w miesiącu modlitwa wspólnotowa połączona z Mszą św. i adoracją Najświętszego Sakramentu.

W pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00 celebrowana jest Eucharystia w intencji Apostolstwa Modlitwy i Rodzin poświęconych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, po której jest nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem.

Spotkania odbywają się w ostatni wtorek miesiąca: o godz. 17.00 jest Msza św. w dolnym kościele, a po niej spotkanie modlitewne.

Opiekunowie

Maryla i Lucjan Miozga

o. Mieczysław Kożuch SJ tel.: 32/338-54-56