Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci) – spotkania w soboty o godz. 10:00 w sali na I piętrze domu parafialnego, wejście D.

Naszym zadaniem jest dbanie o uroczysty i piękny przebieg liturgii. Dobrze przygotowana służba pomaga w dobrym przeżyciu Mszy św. tym, którzy w niej uczestniczą. Także ministranci, pełniąc różne funkcje, mogą się bardziej skupić na tym, co dzieje się podczas Eucharystii i nabożeństw.

Oprócz wspólnej służby przy ołtarzu i doskonalenia umiejętności w tej dziedzinie, spędzamy razem czas np.: jeździmy na rowerach, mamy wycieczki i ogniska, gramy w salce w ping-ponga, mamy możliwość uczestniczenia w corocznym ministranckim turnieju piłki nożnej.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW

Przyjmujemy chłopców od III klasy Szkoły Podstawowej w wzwyż na staż kandydata trwający rok. W przypadku nie mogących się doczekać jest możliwość przyjścia w II klasie, ale wtedy okres kandydatury trwa dwa lata.

Gdy zbiorą się chętni, rozpoczynamy kurs ministrancki zakończony egzaminem. Po nim następuje uroczyste przyjęcie do grona ministrantów.

Opiekun: o. Sebastian Masłowski SJ tel: 32\338-54-54