Parafialny zespół charytatywny Caritas

Caritas jest organizacją NON PROFIT, tzn. nie prowadzi działalności komercyjnej. Całą swoją działalność opiera na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych. Zarówno na szczeblu diecezjalnym, jak i parafialnym, każdy chętny może pomóc, włączając się w prace Caritas poprzez: pracę w charakterze wolontariusza, modlitwę w intencji prowadzonych dzieł i realizowanych projektów, ofiarę pieniężną.

Nasz Parafialny Zespół Caritas powstał na początku istnienia parafii, czyli w 1994 r. Środki finansowe, jakimi dysponujemy, pochodzą głównie z ofiar składanych przez parafian w każdą III niedzielę miesiąca oraz ze sprzedaży świec bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

Główne kierunki pomocy to:

– wydawanie bonów żywnościowych dla potrzebujących rodzin;

– dofinansowanie wyżywienia w szkołach dla dzieci z biednych rodzin;

– pomoc finansowa osobom ubogim;

– dofinansowanie pobytu dzieci na zimowiskach i koloniach;

– organizowanie spotkań osób starszych, samotnych i chorych z okazji Światowego Dnia Chorego.

Dyżury Caritas odbywają się w I i II środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00.

Osoby, które chciałyby brać udział w zespole proszone są o kontakt z o. Proboszczem Łukaszem Dębińskim SJ 797 907 822