XIII.               Znowu w drodze….

 

         Dnia 26 sierpnia 1994 roku w uroczystej procesji pod przewodnictwem biskupa Jana Wieczorka przeniesiono Cudowny Obraz Matki Bożej Kochawińskiej do nowo utworzonej parafii. Tłumnie zgromadzeni wierni, odprowadzali swoją Matkę do Jej nowego Sanktuarium. Po umieszczeniu Obrazu w ołtarzu kościoła zastępczego odprawiono uroczystą Mszę świętą koncelebrowaną przez 40 kapłanów.

         Nowopowstała parafia podjęła trud budowy świątyni, ale także pierwszeństwo w okazywaniu czci Madonnie. Od ustanowienia Parafii odprawiano środowe nowenny do Matki Bożej Kochawińskiej, w czwartki natomiast zorganizowano drugie nabożeństwo z udziałem najmłodszych. Także i tutaj liturgie ubogacały śpiewy chóru i parafialnego zespołu dziecięcego. Od teraz kościół na osiedlu Kopernika stał się miejscem pielgrzymek Kresowiaków, którzy pomimo upływu lat nie zapomnieli o swojej Matce i co roku przybywali przed Jej obraz.

         Kilka lat później w dowód wdzięczności i jako wyraz szczególnego nabożeństwa do Kochawińskiej Pani, młody kapłan wywodzący się z parafii pod Jej wezwaniem, właśnie dziejom Cudownego Obrazu zadedykował swoją pracę magisterską.

         12 maja 1996 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty wznoszonego kościoła.

         Wraz z upływem czasu nowa świątynia wznosiła się coraz wyżej, a nowa parafia coraz bardziej stawała się domem dla swoich wiernych. Tworzyły się i rozwijały wspólnoty parafialne: najmłodsi śpiewali na chwałę Pana w zespole dziecięcym „Skrzaty”, który założył i swoją opieką objął o. Adam Kubisz SJ. Liczna była grupa ministrantów i bielanek, młodzież spotykała się w oazowych grupach formacyjnych, a dorośli……(Apostolstwo różańca??? – wymienić grupy dorosłych parafian).

         30 listopada 1997 roku powołano do życia Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos”, które u boku Matki Dobrej Drogi podjęło misję formowania kolejnych pokoleń w duchu chrześcijańskich wartości.

         W 2000 roku proboszczem parafii został o. Sylwester Witoszek SJ. Kontynuując dzieło swego poprzednika nadzorował ostatnie prace wykończeniowe i 24 grudnia 2001 roku przywitał swoich parafian na niezapomnianej pierwszej Pasterce w nowej świątyni Sanktuarium.

         W 2008 roku, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, o. Jacka Maciaszka SJ w kościele zainstalowano nowy ołtarz, kształtem przypominający monstrancję. W centrum ołtarza znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Kochawińskiej (renowacja????). Po bokach prezbiterium umieszczone są tablice, w których znajduje się sukienka i korony oraz wota dziękczynne ofiarowane przez wiernych.

         Kolejnym ważnym świętem w historii parafii była uroczysta Msza święta odpustowa połączona z obchodami stulecia rocznicy koronacji Obrazu. Wówczas, jak przystało na tak doniosły jubileusz, zakupiono nowe korony i umieszczono jest na obrazie.

         Wraz z końcem lata 2014 roku nowym proboszczem Sanktuarium został o. Robert Więcek SJ. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jakie przypadło mu w udziale, była kontynuacja trudu zw. z konsekracją świątyni i bezpośrednie przygotowanie parafian na to wielkie święto. Rozpoczęły się modlitwy, nabożeństwa, katechizacja, zakończone trwającymi cały tydzień misjami ludowymi, które bezpośrednio poprzedziły uroczystość.

         30 listopada 2014 roku w obecności biskupa Jana Kopca, Prowincjała południowej prowincji jezuitów o. Jakuba Kołacza oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, dokonano konsekracji świątyni. Po zakończonej Eucharystii zarówno duchowieństwo, jak i przedstawiciele wspólnot spotkali się w domu parafialnym, aby dalej świętować ten wyjątkowy dzień w historii parafii.

  1. Więcek był proboszczem do 30 sierpnia 2020 – przygotował i poprowadził przez te 6 lat wspólnotę parafialną do świętowania jubileuszu XXV-lecia istnienia parafii. Rozbudził ducha eucharystycznego i maryjnego, a jednocześnie zajął się wymiarem materialnym samego budynku. Doglądnął i oddał do użytku dolny kościół, w którym jest wystarczająco miejsca i atmosfery do modlitwy. Zwieńczeniem było postawienie nowego ołtarza-wotum, w którym o wiele ładniej uwypuklona został cudowna Ikona. W prezbiterium znalazły się kolejne gabloty z wotami wdzięczności za łaski płynące przez wstawiennictwo Matki Bożej.

            Główne uroczystości jubileuszowe odbyły 26 sierpnia 2020 w dniu erygowania parafii, a poprowadził je Biskup Ordynariusz ks. Jan Kopiec. Przybył na nie także o. Prowincjał Prowincji Polski Południowej Jarosław Paszyński, duchowieństwo diecezjalne, jezuici i parafianie. W czasie Eucharystii Biskup poświęcił ołtarz i odczytano specjalny dekret biskupi ustanawiający nasz kościół Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej Dobrej Drogi.