XII.               Sanktuarium.

 

         Z upływem lat Gliwice jako rozwijający się ośrodek przemysłowy, rozrastały się przyjmując coraz większą liczbę przybywających w poszukiwaniu pracy Polaków z różnych stron kraju. Na dawniej niezamieszkanych terenach, zaczęto budować nowe osiedla mieszkalne, w obrębie parafii św. Bartłomieja były to: osiedle Sztabu Powstańczego, Obrońców Pokoju oraz Kopernika. Wskutek tego pod koniec lat 80. parafia liczyła 37.000 wiernych i była największa w diecezji gliwickiej. Wśród tak dużej liczby parafian znalazło się bardzo wiele młodych małżeństw z dziećmi, które niejednokrotnie musiały pokonywać długą drogę do położonego przy ul. Bernardyńskiej kościoła parafialnego.

         Ówczesny proboszcz, o. Jan Kazimierz Jurkowski SJ podjął więc starania o budowę nowego kościoła na najdalej położonym osiedlu Kopernika. Niestety niechęć władz komunistycznych do wszelkich przejawów kultu religijnego uczyniła to zadanie niezwykle trudnym. W tym samym czasie ordynariusz opolski, ks. biskup Alfons Nossol poczynił starania, aby to Zakon Jezuitów podjął się budowy nowej świątyni czyniąc ją Sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej. Również mieszkańcy Kopernika włączyli się w to przedsięwzięcie zbierając podpisy pod petycją. Wielokrotnie kierowano pisma do Władz Miasta, nie zrażając się odmowami. Cierpliwość i niesłabnąca troska o budowę nowego kościoła, zarówno ze strony parafian, jak i ich duszpasterzy, po 9 latach starań doprowadziła w końcu do uzyskania pozytywnej decyzji władz.

         20 marca 1990 roku na wydzielonej pod budowę przyszłego kościoła działce, postawiono krzyż i rozpoczęto prace przygotowawcze. Ze względu na pilne potrzeby parafii w pierwszej kolejności wybudowano kościół zastępczy oraz salki katechetyczne dla młodszych dzieci.

         23 września 1990 roku przy kilkutysięcznym udziale wiernych odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła oraz poświęcenia kościoła zastępczego na czas użytkowania. Uroczystości przewodniczył ks. biskup Antoni Adamiuk. W ołtarzu umieszczono kopię Obrazu wykonaną przez dra Jana Rabieja. Odtąd każdego dnia kościół zastępczy gromadził wiernych osiedla Kopernika na Mszach świętych i nabożeństwach. Proboszczem młodej parafii został o. Stanisław Kiełb SJ. W tym czasie nowenny czwartkowe nadal odbywały się przed Cudownym Obrazem w kościele św. Bartłomieja. Również jesienią tego roku przystąpiono do budowy domu zakonnego, a zarazem domu rekolekcyjno-formacyjnego.