Sakrament bierzmowania

1. Zgodnie z uchwałami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. W klasie pierwszej powinno mieć miejsce przygotowanie dalsze, natomiast w klasie drugiej – przygotowanie bezpośrednie.

2. W związku z tym dopiero w 2022 r. rozpoczniemy 2-letnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla uczniów pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

3. Cykl formacyjny:

– końcem września spotkania dla rodziców i dla kandydatów;

– młodzież zostaje podzielona na grupy i od października odbywa cotygodniowe spotkania prowadzone według programu ewangelizacyjnego „Młodzi na progu”;

–  spotkania trwają 1,5 h i składają się z dwóch części: konferencji dla wszystkich i z pracy w grupie;

– w przygotowaniu pomagają animatorzy – młodzi ludzie, którzy sami przeszli ten program w czasie ich przygotowania do bierzmowania;

– obowiązkowym punktem programu są rekolekcje weekendowe, które odbywają się w listopadzie;

– sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

4. Wymagane dokumenty, jeśli kandydat jest z innej parafii:

– zgoda księdza proboszcza na przygotowanie i udzielenie sakramentu bierzmowania,

– świadectwo chrztu.

5. Dorośli kandydaci do sakramentu bierzmowania są prowadzeni według indywidualnego programu.

6. Wszystkich informacji udziela o. Jacek Siepsiak SJ tel. 601 537 667