Koło Rodzin Katolickich

Skupia osoby uznające naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności o małżeństwie, o rodzinie. Do zadań należy:

–  rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

– troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju;

– praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;

– podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Przewodniczącym jest p. Jan Tkocz, opiekunem duchowym o. Mieczysław Kożuch SJ.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w życie i działalność Parafialnego Koła Rodzin Katolickich przy naszym sanktuarium.

Jan Tkocz

o. Mieczysław Kożuch SJ tel.: 32/338-54-56