Pierwsza Komunia Święta

Właściwym miejscem przyjmowania Pierwszej Komunii Świętej jest parafia, na terenie której mieszkamy. Dlatego w przypadku osób mieszkających poza parafią, konieczne jest dostarczenie zgody proboszcza na przyjęcie sakramentu poza parafią.

W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej odbywają się spotkania po niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00, która jest Mszą św. z udziałem dzieci. Termin pierwszego spotkania jest podawany na katechezie w szkołach znajdujących się na terenie parafii oraz w ogłoszeniach parafialnych. Wyjaśniane są na nim zasady i wymagania dotyczące przygotowania.

 

Dokumenty:

  1. Osoby mieszkające poza terenem parafii dostarczają zgodę swojego proboszcza na przyjęcie sakramentu w naszej parafii.
  2. Jeżeli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią, należy dostarczyć świadectwo chrztu.
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie – o. Sebastian Masłowski SJ tel. 32/338-54-54