Sakrament chrztu św.

 1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania rodziców* (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). Jeśli Rodzice mieszkają poza naszą parafią, konieczna jest zgoda na chrzest swojego proboszcza.
 2. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej ok. miesiąc wcześniej. Chrzty podczas Mszy św. o godz. 12.30 odbywają się w II niedzielę miesiąca oraz w II dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Chrzty poza Mszą św. są możliwe po indywidualnym ustaleniu z proboszczem.
 3. W kancelarii należy najpierw wziąć formularz do chrztu św. lub pobrać go ze strony i wypełniony oddać razem z:
  • metryką urodzenia dziecka z USC,
  • jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania,
  • zaświadczenie od rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Kandydat na chrzestnego z naszej parafii jest zobowiązany uprzednio spotkać się z miejscowym duszpasterzem i jeśli jest on w wieku szkolnym – dostarczyć zaświadczenie (opinię) od katechety, potwierdzające fakt uczęszczania na lekcje religii.
  • UWAGA: Wymagany jest jeden chrzestny (nie musi być dwoje).
 4. Funkcję rodzica chrzestnego może pełnić każdy, kto ma:
  • ukończony 16. rok życia,
  • przyjęty sakrament bierzmowania,
  • uczestniczy w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępuje do spowiedzi i Komunii św.
 5. Nie mogą być chrzestnymi osoby:
  • żyjące bez ślubu kościelnego,
  • które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania,
  • które mają tylko ślub cywilny,
  • obojętne religijnie,
  • prowadzące gorszący tryb życia
  • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę.
 6. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, a w dniu chrztu – do Komunii św.
 7. Rodzice lub rodzice chrzestni przygotowują nową świecę oraz białą szatę chrzcielną dla dziecka.
 8. W rocznicę chrztu, tzw. roczek, rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem mogą uczestniczyć we mszy św. rocznicowej (III niedziela miesiąca, godz. 12.30), na której dziecko otrzymuje specjalne błogosławieństwo. Zgłoszenie udziału w kancelarii – tydzień przed Mszą.
 9. Dorośli (od ukończenia 7. roku życia), którzy nie przyjęli chrztu proszeni są o indywidualny kontakt z duszpasterzem.

* Kodeks Prawa Kanonicznego

Kan. 102

 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

Kan. 107

      1. Zarówno przez zamieszkanie stałe, jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza oraz ordynariusza