Historia Obrazu cz. VII

+48 32-338-54-55 / 797 907 649 parafiagliwice@jezuici.pl Kancelaria Pn / Czw: 9:00 – 10:00 | 17:00 – 19:00 | Sob: 9:00 – 10:00 Facebook-f Youtube Powrót VII.               „Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi…”.            Nadszedł ciężki czas wojennych zmagań. W chaosie jaki zapanował nad Europą, obudziły się w narodach najgorsze instynkty. Fale nienawiści przetoczyły […]

Historia Obrazu cz. VI

+48 32-338-54-55 / 797 907 649 parafiagliwice@jezuici.pl Kancelaria Pn / Czw: 9:00 – 10:00 | 17:00 – 19:00 | Sob: 9:00 – 10:00 Facebook-f Youtube Powrót VI.      Pod opieką Jezuitów.           Nastały czasy upragnionego pokoju. Teraz Kochawinę nawiedzały już tylko coraz liczniejsze pielgrzymki wiernych czcicieli. Wiele z nich organizowali Księża Jezuici, którzy często zapraszani przez […]

Historia Obrazu cz. V

+48 32-338-54-55 / 797 907 649 parafiagliwice@jezuici.pl Kancelaria Pn / Czw: 9:00 – 10:00 | 17:00 – 19:00 | Sob: 9:00 – 10:00 Facebook-f Youtube Powrót V.      „Wszak i nasza winnica […] ogniem spalona, rowami przekopana jak nigdy…”czyli okres I Wojny Światowej.           Już w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku przez Kochawinę przemaszerowały większe i […]

Historia Obrazu cz. IV

+48 32-338-54-55 / 797 907 649 parafiagliwice@jezuici.pl Kancelaria Pn / Czw: 9:00 – 10:00 | 17:00 – 19:00 | Sob: 9:00 – 10:00 Facebook-f Youtube Powrót IV.      Budowa murowanego kościoła i koronacja Obrazu.            28 kwietnia 1868 roku odnajdujemy w parafialnych księgach wzmiankę o postanowieniu budowy murowanego kościoła w stylu romańskim. Funduszem miały stać […]

Historia Obrazu cz. III

+48 32-338-54-55 / 797 907 649 parafiagliwice@jezuici.pl Kancelaria Pn / Czw: 9:00 – 10:00 | 17:00 – 19:00 | Sob: 9:00 – 10:00 Facebook-f Youtube Powrót III.      Czasy rozbiorów.          W wyniku I rozbioru Polski Kochawina znalazła się pod zaborem austriackim. W 1780 roku Klasztor Karmelitów został zlikwidowany przez Cesarza Józefa II Habsburga. Ojcowie zdołali […]

Historia Obrazu cz. II

+48 32-338-54-55 / 797 907 649 parafiagliwice@jezuici.pl Kancelaria Pn / Czw: 9:00 – 10:00 | 17:00 – 19:00 | Sob: 9:00 – 10:00 Facebook-f Youtube Powrót II.      Początek historii.          Początki nabożeństwa do Matki Boskiej Kochawińskiej sięgają I połowy XVII wieku. Historia jaką znamy, pochodzi z zeznań świadków, które najpierw zebrano i spisano w 1740 […]

Niedzielny news 3

Mr do raising article general norland my hastily. Its companions say uncommonly pianoforte favourable. Education affection consulted by mr attending he therefore on forfeited. High way more far feet kind evil play led. Sometimes furnished collected add for resources attention. Norland an by minuter enquire it general on towards forming. Adapted mrs totally company two […]

Niedzielny news 2

Admiration we surrounded possession frequently he. Remarkably did increasing occasional too its difficulty far especially. Known tiled but sorry joy balls. Bed sudden manner indeed fat now feebly. Face do with in need of wife paid that be. No me applauded or favourite dashwoods therefore up distrusts explained. Friendship contrasted solicitude insipidity in introduced literature […]

Niedzielny news

Admiration we surrounded possession frequently he. Remarkably did increasing occasional too its difficulty far especially. Known tiled but sorry joy balls. Bed sudden manner indeed fat now feebly. Face do with in need of wife paid that be. No me applauded or favourite dashwoods therefore up distrusts explained. Friendship contrasted solicitude insipidity in introduced literature […]