X.               Na gliwickiej ziemi…

 

         W tym samym czasie poszukiwano odpowiedniego miejsca dla umieszczenia oryginału Ikony, ponieważ mała kaplica zakonna w Krakowie nie była w stanie sprostać wymogom publicznego kultu. Wybór padł na parafię św. Bartłomieja w Gliwicach, która znajdowała się pod jurysdykcją diecezji opolskiej, a którą od końca lat 40. opiekowali się oo. Jezuici.

         Miasto i jego historia zawierały w sobie rys szczególny: jako miejsce opuszczone przez przesiedlanych do kraju Niemców, szybko i licznie zapełniało się ludnością napływową ze Wschodu. Przybywający tu Polacy, wypędzeni ze swoich domów, zagubieni w nowej niepewnej sytuacji potrzebowali duchowego wsparcia i duszpasterskiej opieki. Z pomocą przyszli oo. Jezuici, którzy w poprzednich latach często gościli na gliwickiej ziemi. Świadomi jak wielu ludzi pochodzących z terenów wschodnich zamieszkało w Gliwicach i pobliskich miejscowościach, umieścili tu obraz Przenajświętszej Pani, a tym samym Matka Dobrej Drogi, po swojej długiej podróży z Kochawiny objęła opieką zarówno Górny Śląsk, jak i ziemię szczecińsko-kamieńską, południe i północ Polski.

         Uroczysta intronizacja miała miejsce 12 maja 1974 roku. Przy ołtarzu, u stóp Pani, najświętszą ofiarę sprawowali m. in.: biskup ordynariusz Franciszek Jopa, prowincjał o. Jan Popiel SJ, superior rezydencji Św. Barbary w Krakowie o. Stanisław Mól, proboszcz i superior parafii św. Bartłomieja o. Józef Olejarski SJ, ostatni proboszcz Kochawiny oraz licznie zgromadzeni kapłani z okolicznych parafii.

         Uroczystość zjednoczyła blisko 10 tysięcy wiernych czcicieli, pośród nich także dawnych mieszkańców Kochawiny, rodaków zza Buga oraz Ślązaków mieszkających w Niemczech. Czuła opieka Madonny Kochawińskiej, tak jak dawniej jednoczyła wiernych rozmaitych wyznań i stanów, tak i teraz zjednoczyła najróżniejsze grupy społeczne przybyłe z kraju i spoza jego granic. Trwając w tej doniosłej atmosferze wierni czciciele wyśpiewali swoją wdzięczność za obecność Matki Kochawińskiej na gliwickiej ziemi w uroczystym koncercie, który odbył się tydzień później, w niedzielę 19 maja. W czasie uroczystej intronizacji Obrazu ogłoszono również, że doroczny odpust będzie przypadał w drugą niedzielę maja każdego roku, jako pamiątka tego wyjątkowego wydarzenia.

         W kolejnych miesiącach do stóp Matki Bożej przybywały nowe pielgrzymki, aby powitać swoją Królową na śląskiej ziemi. Przybywali zarówno z okolic, jak i z odległych miejsc na mapie kraju, zarówno towarzyszący Jej od lat wierni czciciele, jak i ci, których od teraz obejmowała swoją opieką. Szczególnie miłym akcentem były czuwania nocne organizowane m.in. przez Pallotynów (zakonnicy założyli swój pierwszy dom misyjny właśnie w Kochawinie i pomimo upływu lat okazywali Kochawińskiej Pani swoje ogromne przywiązanie do Jej Cudownego Wizerunku).