IX.               Dzieje kopii Obrazu

 

         Także kopia Cudownego Obrazu wykonana przez lwowskiego malarza w początkowych miesiącach okupacji towarzyszyła mieszkańcom Kochawiny, którzy musieli opuścić swoje rodzinne strony. Ponieważ kopię uczyniono w wielkiej tajemnicy i pod osłoną nocy umieszczono w ołtarzu kościoła (oryginał przewożąc do Starej Wsi wiosną 1944 roku), Polacy opuszczający wschodnie ziemie zabierając ze sobą Obraz nie mieli świadomości, że kiedy udawali się ze swoją Panią w tą trudną i bolesną drogę, ona już wcześniej utorowała ją przed nimi, a teraz czekała w nowym domu wypatrując swoich dzieci.

         Najliczniejsza grupa Kochawiniaków osiedliła się w Ściechowie (niewielkiej miejscowości położonej w województwie lubuskim), gdzie dzięki staraniom tutejszego proboszcza oraz ostatniego duszpasterza Kochawiny umieszczono przybyłą wraz ze wschodnim ludem kopię Ikony w ściechowickim kościele parafialnym. Uroczysty ingres przypadł 18 kwietnia 1960 roku.

         W latach 60. kopia Ikony, dzięki staraniom wielkiego czciciela Matki Bożej, ks. Franciszka Smagonia, została poddana renowacji. Wykonano także nowe korony i suknię dla Królowej Pani, a Ściechów stał się miejscem organizowanych pielgrzymek kresowiaków. Uroczyste obchody rocznic koronacji Obrazu gromadziły co roku wiernych czcicieli. Do dnia dzisiejszego kopia Ikony cieszy się szczególnym kultem, w każdą środę gromadząc wiernych na specjalnym nabożeństwie.