I.      Kochawina – miejscowość „w drodze”.

         Kochawina to mała miejscowość położona we Wschodnich Kresach przedwojennej Rzeczpospolitej, w dawnym województwie małopolskim.

         Okolica bardzo urodzajna, otoczona bujną zielenią, z widokiem na odległe o zaledwie 6 mil Karpaty. Położona przy miasteczku Ruda, w jednakowej mniej więcej odległości od miasta powiatowego Żydaczowa i historycznego Żurawna. Przez długie stulecia istniały tu ogromne dębowo-brzozowe bory, a pośród nich niewielki gród. Prowadził tędy ważny trakt z północy na południe, który stanowił drogę komunikacyjną, handlową, ale także wojenną (tędy na przestrzeni wieków wielokrotnie wdzierali się w głąb Rzeczpospolitej Tatarzy, tędy przechodził z wojskiem pod Żurawno Jan III Sobieski). W średniowieczu Kochawina była częścią pobliskiej Rudy. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1621 roku, kiedy w akcie fundacyjnym rudeńskiego kościoła wymieniona jest jako część parafii.